BV Absil Xanthippe (Absil Optics) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit: "www.privacycommission.be". Verwerkingsdoeleinden. BV Absil Xanthippe (Absil Optics) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (oa. Klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, Visureal meting : meetgegevens met foto, profilering en het verzenden van marketing, gepersonaliseerde reclame en nieuwsbrieven). Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van BV Absil Xanthippe groep glasleveranciers, contactlensleveranciers, leveranciers optiek materiaal, leveranciers monturen en zonnebrillen, optiek software leverancier, Riziv en mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BV Absil Xanthippe (Absil Optics) verbonden zijn of met enige andere partner van BV Absil Xanthippe (Absil Optics); BV Absil Xanthippe (Absil Optics) garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, garantie van het aangekochte product, Riziv document, document terugbetaling mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens dit op vertoon van zijn identiteitskaart in onze winkel (Absil Optics).
Cookies. BV Absil Xanthippe (Absil Optics) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Absil Xanthippe BV gebruikt cookies omwille van een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven zoals bijv. Google Analytics, Facebook of Pinterest die je websitebezoek meten en volgen.